English

Vždy něco navíc

Spokojení zaměstnanci jsou základem spokojené společnosti, proto se pro naše zaměstnance snažíme vytvářet takové pracovní prostředí a podmínky, které je budou motivovat k lepším výkonům. Je pro nás důležitý jejich osobní rozvoj a vzdělávání, stejně jako zdraví a bezpečnosti.

I proto jsme zřídili O2 Běžecký klub, kde naši zaměstnanci mohou začít trénovat s partou dalších nadšenců pod vedením profesionálního trenéra z RunCzech. Tréninky u nás probíhají dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek.

Pro zaměstnance připravujeme workshopy na různá zajímavá témata, mimo jiné se soustředíme na naše priority v oblasti společenské odpovědnosti, tedy bezpečí na internetu (ve spolupráci s E-Bezpečím) a vzdělávání (ve spolupráci s organizací EduIn).

V listopadu 2017 jsme s pomocí společnosti Pestrá proškolili více než 100 našich GURU zaměstnanců v tom, jak se chovat, pokud na prodejnách jednají se zákazníky se zrakovým či sluchovým postižením, nebo se zákazníky na vozíčku. Díky lektorům ze společnosti Pestrá si naši zaměstnanci mohli vyzkoušet nejlepší způsoby komunikace s handicapovanými lidmi, zároveň si i zkusili, jaké je to je být pozici takového zákazníka.

Vytvořili jsme kreativní prostor O2 HUB, kde se naši zaměstnanci mohou potkávat a dobíjet energii nejen kávou. A v neposlední řadě je pro zaměstnance k dispozici Firemní ombudsman.

Díky odpovědné strategii v oblasti lidských zdrojů jsme pravidelně oceňováni jako žádaný zaměstnavatel. V soutěži TOP Odpovědná firma 2017 jsme získali dva zlaté certifikáty v kategoriích Top odpovědná velká firma a Společensky prospěšný projekt. V kategorii Top odpovědná velká firma byla naše společnost oceněna za celkovou strategii společensky odpovědného podnikání zahrnující odpovědný přístup k zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, k životnímu prostředí a pomoc komunitám, na které se především podílí Nadace O2. Ve druhé kategorii Společensky prospěšný projekt jsme získali cenu za naše aktivity v oblasti bezpečného chování na internetu. Díky spolupráci s E-Bezpečím, který má zázemí na Univerzitě Palackého v Olomouci, můžeme realizovat naši dlouhodobou snahu o bezpečné prostředí internetu nejen pro děti.