English

Kyberšikana

Kyberšikana mezi dětmi. Původcem je zpravidla známá osoba, ne anonymní uživatel internetu.

Výzkumy kyberšikany projektu E-bezpečí potvrzují, že kybernetická šikana je v České republice podobně jako v dalších evropských zemích hojně rozšířena. Ve velkém množství případů je propojena s tradiční šikanou, tedy páchají ji obvykle spolužáci či známí oběti, nikoli anonymní uživatelé internetu. Cílem vzdělávacího projektu realizovaného týmem projektu E-bezpečí ve spolupráci s O2 Czech Republic je především naučit děti kyberšikaně předcházet, a v případech, kdy je dítě kyberšikaně vystaveno, ji vhodným způsobem řešit.

I když je nejčastějším důvodem pro pořízení mobilu dítěti bezpečnost, respektive možnost být s dítětem v kontaktu, i mobilní telefony se mohou stát vedle počítačů a notebooků dalším kanálem kyberšikany. Průzkum zadaný společností O2 ukázal, že si třetina lidí myslí, že by děti měly mít vlastní mobilní telefon už při nástupu do první třídy. Nejvíce (48 %) mobil pro prvňáčka propagují obyvatelé nejmenších obcí do 500 obyvatel. V 5. třídě pak již mobilní telefon využívá téměř 100 procent školáků. Je proto třeba, aby si děti uměly s náznaky možné kyberšikany poradit a věděly, kam se mohou obrátit pro pomoc.

Děti, mobily a Facebook

Má vaše dítě Facebook? Odpověď je nejspíše „ano má“. Má ho totiž 81 % českých dětí. Z toho 37,59 % celkového vzorku tvoří děti mladší 13 let. Z nich má na Facebooku účet více než polovina (59,3 %). Na Facebook je ale přitom možné se zaregistrovat až od 13 let.

Facebook se může stát nebezpečným virtuálním prostorem v případě, že na něj uživatelé uvádějí své soukromé informace a přátelí se s někým, koho reálně neznají. Průměrný počet přátel dětí je 194. 36,6 % českých dětí však přiznává, že všechny své facebookové přátele nezná, z čehož vzniká potenciální nebezpečí. Podle průzkumu si každé druhé dítě nechalo zablokovat internetového známého, který je na Facebooku obtěžoval.

Zásadním bezpečnostním pravidlem je používání silného hesla, odlišného od ostatních internetových stránek a webů. V tomto nechybují pouze děti, ale i dospělí. Děti je také nutné poučit, co dávat a nedávat na Facebook, jestli některé příspěvky nemohou být použity proti nim. Rodič by měl mít přehled o tom, jaké fotky či komentáře dítě na Facebook přidává, a zda si nepíše s někým neznámým.

Důležitá je prevence a to platí i u ochrany počítače, na kterém se připojuje dítě na internet. Na tomto počítači je vhodné zřídit rodičovský zámek a vyfiltrovat stránky, na které by se děti neměly dostat, např. porno servery, které jsou dostupné pouze po odkliknutí věku 18 let. Problém je, že v dnešní době má mnoho českých dětí i smartphone, který nosí neustále u sebe a má tak díky němu kdykoli přístup na internet. Dobrou variantou je stáhnout dítěti aplikaci pro smartphony, která funguje podobně jako rodičovský zámek a umožňuje blokaci nevhodných stránek.

Nejlepší ale samozřejmě je, když rodiče svým dětem věnují dostatek pozornosti. Právě kvůli nedostatečné pozornosti rodičů a nudě se děti dostávají k počítačům a internetu, a tím i k případnému nebezpečí.