English

Slovník pojmů

Co je kyberšikana?

Kyberšikana je psychická šikana realizovaná na internetu, ať už prostřednictvím počítače či mobilního telefonu. Případy ukazují častou souvislost mezi kyberšikanou a školní šikanou, není to však vždy pravidlem.

Stejně jako v případě šikany i zde musím platit opakovanost účinku kyberšikany na oběť, nicméně té lze dosáhnout v řadě případů i jednorázovým útokem (útočník např. vytvoří ponižující webovou stránku, ačkoli už svůj útok dále rozvíjet nebude, oběť může být poškozována do té doby, dokud bude problematická webová stránka existovat). Pod pojmem kyberšikana se skrývá řada různorodých projevů, které mohou probíhat samostatně, nebo v kombinaci. Jedná se například o vydírání, vyhrožování a zastrašování, zesměšňování a ponižování, vyloučení z online komunity, provokování, krádeže a zneužití elektronických účtů.

Co je kybergrooming?

Kybergrooming je velmi nebezpečný fenomén, který je spojený s virtuální komunikací. Jde o komunikaci sexuálního útočníka s dítětem, jejímž cílem je přimět dítě k osobnímu setkání, na kterém pak může dojít k sexuálnímu zneužití dítěte, případně opakovanému zneužívání. Dítě je často nuceno zasílat své fotografie či videa sexuální povahy nebo se svlékat před webkamerou.

Útočník se chová jako predátor. Svou oběť nebo oběti si pečlivě vybírá a následně je systematicky a dlouhodobě manipuluje.

Délka a charakter manipulace obvykle závisí na dítěti, na jeho zkušenostech, důvěřivosti apod., ale také na schopnostech a zkušenostech útočníka (např. na jeho důvěryhodnosti, na rychlosti, se kterou si dovede o dítěti opatřit dostatek citlivých materiálů atd.).

Co je sexting?

Termín sexting vznikl složením slov sex a textování, neboť se jedná o rozesílání textových zpráv se sexuálním obsahem. Nověji označuje také publikování těchto informací na internetu, stejně jako zveřejňování vlastních obnažených fotografií nebo videí se sexuálním obsahem.

Ačkoli se sextingu věnují především dospělí, a to v rámci partnerských vztahů, stále častěji se s ním setkáváme také u dětí základních škol. Děti sice toto chování považují za velmi rizikové, nicméně ne vždy jsou schopny odolat tlaku prostředí. Zvláště pak v situaci, kdy je sexualita „celebrit“ prezentována jako způsob, jak se zviditelnit a udržet se v mediálním prostoru.

Nejčastější motivace k rozesílání či zveřejňování intimních materiálů:

  • Snaha o navázání vztahu
  • Snaha o zpestření trvajícího sexuálního vztahu
  • Zachycení vlastního těla v nejlepší kondici
  • Snaha o získání reakce okolí
  • Snaha zviditelnit se
  • Tlak okolí

Co je kyberstalking a stalking?

Stalking, případně kyberstalking jsou další nebezpečné jevy realizované v online komunikaci. Jde o stupňované obtěžování a pronásledování oběti, které může přesahovat i do reálného života.

Cílem útočníka je nejčastěji snaha o navázání partnerského vztahu s obětí, případně obnovení takového vztahu. Využívá k tomu prostředky jak z reálného světa, tak online komunikační kanály. Stalker zná svou oběť většinou osobně (často se jedná o bývalého partnera, případně člověka, který je do oběti beznadějně zamilovaný a nechápe, že se o něj oběť nemá a nebude mít zájem).

xistují ale také případy, kdy útočník svou oběť vůbec nezná (vyhlédne si ji např. na sociální síti). Přesto se snaží vzbudit dojem, že o oběti ví všechno, že zná její zvyky, adresu bydliště atd. a kdykoli si ji může najít. Cíleně v oběti stupňuje pocit strachu, aby tím nad ní získal převahu. Útoky provádí obvykle pouze prostřednictvím online komunikace, nicméně i zde mohou končit v reálném prostoru.