English

Bezpečí na internetu

V O2 dlouhodobě usilujeme o bezpečné prostředí internetu pro děti. Naším cílem je poskytnout rodičům a dětem informace pro bezpečné a pozitivní využívání mobilních technologií a naučit je s nimi pracovat co nejefektivněji. Jak to děláme?

E-Bezpečí

Jsme generálním partnerem projektu E-Bezpečí, který je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Projekt kombinuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnější používání internetu a mobilních telefonů dětmi, ale také dospělými uživateli internetu, s informováním a pozitivním ovlivňováním cílové skupiny prostřednictvím webových stránek www.e-bezpeci.cz.

Součástí této spolupráce je provoz online poradny, která se specializuje na rizikové chování na internetu. Ročně řeší stovky případů a je v tuto chvíli uznávaným článkem v boji proti internetové kriminalitě a veškeré poradenské služby jsou klientům poskytovány zdarma. Velmi úzce spolupracuje s Policií ČR a také Linkou bezpečí.

V rámci aktivit E-Bezpečí rovněž podporujeme realizaci pravidelných celorepublikových výzkumných šetření, která jsou zaměřená na rizikovou komunikaci v online prostředí. V roce 2016 výzkum monitoroval výskyt kyberšikany u učitelů ZŠ a SŠ. V roce 2017 jsme podpořili výzkum zaměřený na sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru.

Vzdělávání dětí

Aby děti co nejlépe problematice porozuměly, jsou společné besedy zaměřovány na témata, která jim jsou blízka a dobře je znají. Děti se snažíme naučit, jak si správně zabezpečit svůj počítač, jak si nastavit soukromí v rámci profilu na sociální síti, jak si vytvořit bezpečné heslo, případně jak si ověřit identitu uživatelů, se kterými komunikují. Učíme děti, jaké informace mohou neznámému člověku poskytnout a jaké informace nesmí nikdy s neznámými internetovými kamarády sdílet. Upozorňujeme zejména na rizikové sdílení fotografií a také intimních materiálů, které lze snadno využít k vydírání či vyhrožování.

Děti se dále učí rozpoznávat falešné profily, hledat vodítka, která vedou k odhalení podvodného jednání, naučí se rozpoznávat rizikové komunikační vzorce v komunikaci s online uživateli, dozvědí se, jak správně reagovat na manipulativní způsoby komunikace apod. Online přátelství je totiž fenomén, se kterým je třeba děti seznamovat co nejdříve. 40 procent dětí nezná všechny své facebookové přátele, které má přiřazeny ke svému profilu. Tito přátelé pak vidí velké množství informací, které jsou veřejnosti utajeny a které by mělo dítě sdílet pouze s přáteli či kamarády, které znají z reálného světa. Bohužel, děti se často stávají „sběrači přátel“ a soupeří o to, kdo bude mít virtuálních přátel co nejvíce…

Víte že?

  • Na druhém stupni má mobilní telefon téměř 100 % dětí.
  • S chytrými telefony tráví děti na internetu i 12 hodin denně.
  • Více než polovina dětí komunikuje na internetu s cizími lidmi.
  • Každé třetí dítě zažilo, že někdo na sociální síti sdílel jeho ponižující fotografii.
  • 30 % dětí, které mají účet na Facebooku, bylo svými neznámými facebookovými přáteli požádáno o osobní schůzku v reálném světě.

Kyberšikana

Chceme naučit děti, jak kyberšikaně předcházet, a v případech, kdy je dítě kyberšikaně vystaveno, ji vhodným způsobem řešit.

Více informací

Příběhy z poradny

Nejste na to sami! Obraťte se na Poradnu E-Bezpečí nebo na Linku bezpečí.

Více informací

Tipy pro rodiče

Projděte si pravidla, která vám usnadní komunikaci s vaším dítětem i o obtížných tématech.

Více informací

Slovník pojmů

Nevyznáte se ve všech pojmech, které se používají v souvislosti s rizikovými jevy na internetu? Podívejte se do slovníčku nejčastějších pojmů.

Více informací