English

Životní prostředí a recyklace

  • Od roku 2016 jsme zapojeni do osvětového programu Zodpovědná firma. Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.
  • Od roku 2017 spolupracujeme s projektem FOREWEAR, který pořádá sbírky starého a nevyužitého oblečení, aby ho pak následně přetvořil v nové designové kousky. Staré oblečení roztřídí a speciální technikou přetvoří na recyklovanou netkanou textilii. Z tohoto materiálu, který nechá potisknout, pak švadlenky v chráněné dílně v Chotěboři vyrobí např. obaly na mobily. Naší spoluprací s FOREWEAR podporujeme udržitelnou výrobu, spotřebu a ochranu životního prostředí.
  • Třídíme odpad, proto jsou naše pracoviště vybavena odpadkovými koši na oddělený sběr papíru, plastu a směsného odpadu.
  • Jsme zapojeni do projektu Zelená firma - zajišťujeme zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií. Naši zaměstnanci je mohou odevzdávat do speciálních boxů na pracovišti.
  • V ceně u nás zakoupeného elektrozařízení nebo baterií je již zahrnut recyklační poplatek.
  • Na všech prodejních místech společnosti zajišťujeme pro zákazníky zpětný odběr vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti. Navíc za každý vysloužilý mobilní telefon, odevzdaný na naší prodejně k ekologické likvidaci, přidáme 25 Kč na provoz Linky bezpečí. Podrobnější informace o zpětném odběru a odděleném sběru elektrozařízení pro spotřebitele, koncové uživatele a distributory naleznete zde.
  • Šetříme přírodní zdroje, optimalizujeme spotřebu energií, snižujeme energetickou náročnost naší sítě a minimalizujeme dopad na ovzduší.
  • Chráníme krajinu - spolupracujeme při výstavbě základnových stanic s ostatními operátory, řada z nich byla vybudována jako rozhledny.
  • Spolupracujeme s dodavateli, kteří se smluvně zavazují být ekologicky odpovědnými.
  • Propagujeme a připojujeme se k celosvětové iniciativě Den Země.